Pedagogika Podręcznik akademicki Tom 1


Pedagogika Podręcznik akademicki Tom 1 Kwieciński Zbigniew, Śliwerski Bogusław (red.) : Pedagogika Podręcznik akademicki Tom 1
Podręcznik: - wprowadza w świat podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki, przedstawionych w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, - omawia wybrane prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, - zapoznaje z dziejami wychowania i oświaty w Polsce i na świecie, - prezentuje wybrane metody badań pedagogicznych, - ukazuje związek teorii pedagogicznych z praktyką, - zawiera bogactwo osiągnięć naukowych i doświadczeń starszego i młodszego pokolenia pedagogów w Polsce, - przedstawia edukację z wielu różnych perspektyw. Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania oraz współczesne kierunki pedagogiczne. Książka przeznaczona jest dla: - przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego ? studentów uczelni akademickich, kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych, - studentów pierwszych lat pedagogiki, - nauczycieli, którzy chcą odnowić swoją wiedzę pedagogiczną, - prowadzących szkolenia w ośrodkach doskonalenia kadr pedagogicznych, - wszystkich zainteresowanych współczesną pedagogiką ? działaczy oświatowych i samorządowych, psychologów i socjologów. Podręcznik otrzymał III nagrodę w V edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki, wydany w 2003 roku, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Wiecej >>>Podręcznik: - wprowadza w świat podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki, przedstawionych w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, - omawia wybrane prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, - zapoznaje z dziejami wychowania i oświaty w Polsce i na świecie, - prezentuje wybrane metody badań pedagogicznych, - ukazuje związek teorii pedagogicznych z praktyką, - zawiera bogactwo osiągnięć naukowych i doświadczeń starszego i młodszego pokolenia pedagogów w Polsce, - przedstawia edukację z wielu różnych perspektyw. Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania oraz współczesne kierunki pedagogiczne. Książka przeznaczona jest dla: - przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego ? studentów uczelni akademickich, kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych, - studentów pierwszych lat pedagogiki, - nauczycieli, którzy chcą odnowić swoją wiedzę pedagogiczną, - prowadzących szkolenia w ośrodkach doskonalenia kadr pedagogicznych, - wszystkich zainteresowanych współczesną pedagogiką ? działaczy oświatowych i samorządowych, psychologów i socjologów. Podręcznik otrzymał III nagrodę w V edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki, wydany w 2003 roku, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Inne ksiazki z tej kategorii:
Pedagogika t.2 Podręcznik akademickiPedagogika t.2 Podręcznik akademicki - Kwieciński Zbigniew, Śliwerski Bogusław (red.)
Tom 2 odpowiada treściom przedmiotów: teoria wychowania, dydaktyka, pedagogika porównawcza, socjologia edukacji. Cena: 34.90


Wiedza o społeczeństwieWiedza o społeczeństwie - Jurek Krzysztof, Łynka Aleksander
Autorzy książki skoncentrowali swoją uwagę na zagadnieniach przewidzianych programem nauczania wiedzy o społeczeństwie dla szkoły średniej i wymaganiami skierowanymi przez wyższe uczelnie, kandydatom na kierunki takie jak: prawo i administracja, politologia, socjologia, stosunki miedzynarodowe, organizacja i zarządzanie.W poszczególnych działach przedstawiono treści w formie skondensowanych artukułów zawierających wszystkie informacje niezbędne do zrozumienia prezentowanych zagadnień. Materiał został poszerzony o wybrane tematy ze współczesnej historii Polski i świata aż do roku 2000. Cena: 22.82


Inspiracje edukacyjne. Polsko-niemieckie prolegomena do studium nad współczesną szkołąInspiracje edukacyjne. Polsko-niemieckie prolegomena do studium nad współczesną szkołą - Głażewski Michał, Sałaciński Lech (red.)
Publikacja ta składa się z trzech części, zawierających rozprawy autorów polskich i niemieckich. Ukazuje ona z jednej strony recepcję wspólnych dla naszych kultur idei, z drugiej określa możliwe granice ich wzajemnego przenikania do struktur i rozwiązań programowych systemów szkolnych. W części pierwszej znajdują się trzy rozprawy odnoszące się do wybranych fundamentalnych zagadnień metodologicznych współczesnej pedagogiki: Christoph Lüth przedstawia polemikę Schleiermachera z pedagogiką oświeceniową; Gerd Wegmarshaus pokazuje, jak ?na nowo? można odczytywać poglądy J. Dewey?a na temat demokracji jako sposobu na życie w obszarze kształcenia, wychowania i komunikacji; M. Głażewski przedstawia zaś fenomenologiczną metodę poszukiwania pewności we współczesnej pedagogice. Część druga skupia się na aspektach polityki oświatowej i modelach reformowania szkoły, które współstanowią o toczących się procesach socjalizacyjnych. Analizuje rolę programów szkolnych w doskonaleniu kooperacji, kultury szkolnej, kultur uczenia się i organizacji szkoły. Część trzecia odnosi się do rodziny jako naturalnego środowiska życia oraz socjalizacji dzieci i młodzieży. Mówi o ruchu edukacji domowej jako alternatywnej formie edukacji i zaprasza do poszerzania możliwości wdrażania w polskiej rzeczywistości oświatowej doświadczeń pedagogów z różnych krajów, z uwzględnieniem realiów prawnych naszego systemu oświatowego. Cena: 17.78


Program nauczania Przysposobienie obronneProgram nauczania Przysposobienie obronne - Borowiecki Mieczysław, Pytasz Zbigniew, Rygała Edward
Program stara się pogodzić i wyważać proporcje między niezbędną teorią i praktyką. Teoria w treściach programowych podporządkowana jest dążeniu do uzyskania efektu świadomego uczestnictwa w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności. Praktyka natomiast, ma zagwarantować indywidualny udział, bezpośrednie zaangażowanie w udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach różnych zagrożeń oraz w sytuacjach kryzysowych. Cena: 13.86


Choroby wewnętrzne t.1/2Choroby wewnętrzne t.1/2 - Kokot Franciszek (red.)
Jest to nowe, ósme, dwutomowe wydanie podstawowego podręcznika interny. Wyczerpująco omówiono w nim patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najczęściej występujących chorób wewnętrznych, w tym chorób zawodowych i stanów ostrych zatruć, oraz diagnostykę różnicową najważniejszych objawów chorobowych. Wydanie to różni się istotnie od poprzednich treścią poszczególnych rozdziałów. Wiele z nich całkowicie zmieniono, szczególnie te, które dotyczą chorób naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego, chorób układu krwiotwórczego, skaz krwotocznych, chorób alergicznych, chorób przewodu pokarmowego i układu moczowego. Zmieniono również podrozdziały dotyczące chorób wewnątrzwydzielniczych (cukrzyca) i przemiany materii (otyłość). Pozostałe rozdziały zostały unowocześnione zgodnie z ogromnym postępem wiedzy medycznej, jaki dokonał się w ostatnich latach. Podręcznik wzbogacono o zupełnie nowy rozdział, omawiający zasady medycyny opartej na faktach (evidence based medicine). Wartość dydaktyczną dzieła doceniają studenci medycyny, którzy od wielu lat uznają je za najlepszy podręcznik akademicki. Książka była również wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Cena: 154.40


Stomatologia zachowawczaStomatologia zachowawcza - Jańczuk Zbigniew (red.)
Jest to podstawowy podręcznik dla studentów stomatologii. Autorzy starali się pomijać nieaktualne już poglądy i opierać się na nowych, ale pewnych , potwierdzonych naukowymi badaniami, stawiając na praktyczność, nowe techniki i metody oraz materiały w zakresie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób zębów . Jest to więc podręcznik obejmujący współczesne wiadomości z dziedziny stomatologii zachowawczej, czyli kariologii i endodoncji, zgodnie z poziomem wiedzy obowiązującej na świecie. Cena: 69.32


Sztuka nauczania Czynności nauczycielaSztuka nauczania Czynności nauczyciela - Kruszewski Krzysztof (red.)
Podręcznik *omawia zagadnienia nauczania i uczenia się uwzględniając reorganizację systemu oświaty w Polsce oraz postęp w badaniach pedagogicznych *prezentuje praktyczne scenariusze różnych sytuacji dydaktycznych *podaje przykłady ciekawych metod nauczania i gier dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych *przybliża problemy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi *koresponduje z nowoczesnymi podręcznikami wydanymi w Europie i na świecie. Podręcznik przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków nauczycielskich oraz studentów pedagogiki. Niezwykle pomocny nauczycielom w ich codziennej praktyce. Cena: 35.94


Nauka o lekachNauka o lekach - Roliński Zbigniew Wlaź Piotr
Opracowanie ma na celu dostarczanie uczniom istotnych wiadomości o lekach, zarówno tradycyjnych, jak i należących do nowej generacji, przybliżenie wielu działów farmakologii szczegółowej, z uwzględnieniem niektórych kieunków farmakoterapii. Ma na celu zrozumienie, że zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi nie ma leków naprawdę bezpiecznych, a błędy w ich stosowaniu często mogą powodować nieodwracalne skutki., o konieczności dokładnej znajomości i przestrzegania dawek ustalonych dla poszczególnych leków. W podręczniku występują rodzajowe nazwy leków, natomiast w nawiasie podane zostały nazwy handlowe. Cena: 10.65


Wybrane choroby metaboliczne u dzieciWybrane choroby metaboliczne u dzieci - Cabalska Barbara (red.)
Choroby metaboliczne to choroby, w których istnieją możliwości wczesnej diagnostyki i leczenia, a więc możliwości uniknięcia ciężkich patologii, powodujących niejednokrotnie niepełnosprawność fizyczną lub umysłową. Rozpoznanie ich odpowiednio wcześniej decyduje nie tylko o życiu i zdrowiu dziecka, lecz również o jakości tego życia i zdrowia. Cena: 43.88


Atlas anatomii człowieka t.1 i 2 IndeksyAtlas anatomii człowieka t.1 i 2 Indeksy - Kopf-Maier Petra (red.)
Należący do klasyki anatomii Atlas opracowany przez znanych naukowców. Materiał ilustracyjny został przedstawiony w kolorze i poszerzony o dużą liczbę przekrojów anatomicznych, zdjęć rentgenowskich, obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii. Umieszczenie obok siebie odpowiadających przekrojów anatomicznych i obrazów radiologicznych ułatwi interpretację badań CT i MRI oraz otworzy nowe możliwości ich rozumienia. Atlas przeznaczony jest zarówno dla studentów medycyny i stomatologii, jak i dla lekarzy praktyków. Zawiera najbardziej zbliżone do rzeczywistości przedstawienie budowy ciała ludzkiego. Atlas Wszystkie opisy zamieszczono zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W oddzielnym tomie zamieszczono indeks nazw pojawiających się w Atlasie z odsyłaczami do odpowiednich stron. Cena: 250.09
Ksiazki informatyczne:
Tylko dzis taniej (promocja):Wyszukaj


Ksiazki - Strona glowna       Bestsellery - zobacz co sie teraz czyta: